Barkács
webáruház
› BARKÁCS webáruház
Részletek »
Építőanyag
faáruk és cement kereskedelem
› CEMENT ÉS ÉPÍTŐANYAG kis- és nagykereskedés
Részletek »
Ingatlan
beruházás/fejlesztés
› INGATLAN beruházás/fejlesztés
Részletek »
Aktualitások:
KING STONE CHEMICALS ROBOGJ EGYÜTT

ROBOGJ EGYÜTT A KING STONE CHEMICALS-SZAL NYEREMÉNYJÁTÉK 

 

Játékleírás:


A KING STONE CHEMICALS Kft. (továbbiakban Szervező) 2016. augusztus 15. – 2016. október 21. között a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi azon vásárlók között, akik az említett időszakban - bármely KING STONE CHEMICALS terméket forgalmazó és az akcióban résztvevő üzletben - a nyereményjáték időtartama alatt alkalmanként minimum nettó 50.000 Ft értékben vásárolnak a KING STONE CHEMICALS Kft. termékeiből.
Minden, nettó 50.000 Ft után 1db RÉSZVÉTELI ADATLAPOT tölthet ki a vásárló, a vásárlás több tételből és időpontból is állhat.Az adott kereskedésben elhelyezett RÉSZVÉTELI ADATLAPOT a kihelyezett gyűjtőbe kell a kitöltés után bedobni, vagy postai úton a szervező címére eljuttatni.
A RÉSZVÉTELI ADATLAPOT jól olvashatóan kell tölteni.

 

 

Az akció időtartama:

 

2016. augusztus 15. üzletnyitásoktól 2016. október 21. üzletzárásokig. Postai úton beküldött részvételi adatlapoknak 2016. október 27.-ig kell megérkeznie a szervező címére.

 

A részvétel feltételei:

 

2016. augusztus 15. – 2016.október 21. között bármely KING STONE CHEMICALS terméket forgalmazó és az akcióban résztvevő üzletben minimum nettó 50.000 Ft értékben vásárolnak a KING STONE CHEMICALS Kft. termékeiből.
Egy játékos a játékban minimum nettó 50 ezer Ft érték után kapott, kitöltött RÉSZVÉTELI ADATLAPPAL korlátlanul is részt vehet, amennyiben azon minden részt a kért kötelező adatokkal kitölt.
A játékban való részvétel a hivatalos Játék- és részvételi szabályzat automatikus elfogadását jelenti. 
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője / gondnoka jogosult, míg a korlátozottan cselekvőképes nyertes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett akcióiból azt, aki bármely Szervező által szervezett játékban csalást/hamisítást, vagy azok kísérletét követi el. 
A Játékban kizárólag devizabelföldi természetes személy vehet részt. A játékból ki vannak zárva a KING STONE CHEMICALS Kft. alkalmazottai, azok családtagjai, és a KING STONE CHEMICALS Kft. szerződött partnerei. 
A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes, nyertesek a RÉSZVÉTELI ADATLAP-on feltüntetett adatok alapján a vásárlás tényét (blokkal vagy számlával) igazolják a szervező felé.
Olvashatatlan írás esetén az adatok nem megadottnak tekintendők, a nyeremény sorsolásból az a RÉSZVÉTELI ADATLAP-ot kitöltő vásárló kizárásra kerül.

 


Nyeremények:


A nyereményjátékban résztvevők között közjegyző jelenlétében az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 

Fődíj: 
Egy db bruttó 300.000.- Ft értékű robogó. (típus nem meghatározott, később kerül kiválasztásra). A fődíj összege (300.000 Ft) bármely KING STONE CHEMICALS termékre illetve kedvezményes vásárlásra becserélhető. A 300.000.- Ft a KING STONE CHEMICALS 2016-os árlistájában szereplő bruttó lista árakban értendő, dabasi gyárban történő átadással. A vásárlás értéke kevesebb lehet, de a bruttó 300.000.- Ft-ot nem haladhatja meg.
2. díj:
2 db 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány. 
A díj összege (50.000 Ft) csak KING STONE CHEMICALS termékben illetve erre vonatkozó többletkedvezményben vásárolható le. Az 50.000.- Ft a KING STONE CHEMICALS 2016-os árlistájában szereplő bruttó lista árakban értendő, dabasi gyárban történő átadással. A vásárlás értéke kevesebb lehet, de a bruttó 50.000.- Ft-ot nem haladhatja meg.
3.díj:
3 db 25.000 Ft értékű vásárlási utalvány. 
A díj összege (25.000 Ft) csak KING STONE CHEMICALS termékben illetve erre vonatkozó többletkedvezménybenvásárolható le. A25.000.- Ft a KING STONE CHEMICALS 2016-os árlistájában szereplő bruttó lista árakban értendő, dabasi gyárban történő átadással. A vásárlás értéke kevesebb lehet, de a bruttó 25.000.- Ft-ot nem haladhatja meg.
4. díj:
Tíz db maximum bruttó 15.000.- Ft összértékű KING STONE CHEMICALS logós ruházati szett: 
10 db baseball sapka
10 db póló
10 db kertésznadrág
Egy nyertes egy db baseball sapkát, egy db pólót és egy db kertésznadrágot kap.
A típus és méret nem meghatározott, később kerül kiválasztásra, illetve a nyertes adja meg (méret). 
A 4. díj összege (15.000 Ft) bármely KING STONE CHEMICALS termékreilletve kedvezményes vásárlásra becserélhető. A 15.000.- Ft a KING STONE CHEMICALS 2016-os árlistájában szereplő bruttó lista árakban értendő, dabasi gyárban történő átadással. 
A vásárlás értéke kevesebb lehet, de a bruttó 15.000.- Ft-otnem haladhatja meg.

 

Sorsolás:

 

A játék sorsolásának helyszíne: KING STONE CHEMICALS Kft. 2371. Dabas, Ipari Park, Kandó Kálmán út 19. 
A sorsolás időpontja: 2016. november 16. 14.00 óra.
A sorsolás 3 tagú bizottság előtt közjegyző jelenlétében kézi húzással történik. 

 

 

Adatvédelem:


A játékos személyes adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes. 
A nyereményjátékban résztvevők tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail cím) ellenszolgáltatás nélkül a szervező a nyereményjáték lebonyolítása illetve további saját marketing, reklám tevékenysége (saját célra, közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási és piackutatási) céljából nyilvántartásba vegye, felhasználja, információt, hírlevelet vagy kiadványokat továbbítson a megadott elérhetőségekre. 
A nyertes hozzájárul, hogy adatait a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzítse, kezelje.
A nyertes egyben hozzájárul ahhoz, hogy neve és településének megnevezése a www.kingstone.hu nyereményjáték oldalán nyilvánosságra kerüljön.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy zárolását az alábbi e-mail címen: kingstone@kingstone.hu
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

A játék teljes leírását, és szabályzatát az alábbi linkre kattintva olvashatja el!:

 

http://www.kingstone.hu/index.php/hu/akcio-robogj-egyutt-a-king-stone